Benny på jobbet berättade om en app till iphonen som lät så pass rolig och intressant så jag var tvungen att ladda ner den.

Wikipedias förklaring:
Geocaching är en modern och världsomspännande variant av skattjakt utomhus, där man dock inte har någon karta. Utövaren söker med hjälp av en GPS-mottagare efter skatter (så kallade cacher), vars koordinater är utlagda på internet. En cache består av en behållare, som helst ska vara gömd på ett sådant sätt att en geocachare kan hitta den, medan en person som inte letar inte ska råka snubbla över den. En cache kan vara av väldigt varierande storlek och vara gömd såväl mitt inne i storstäder som ute i naturen. När man väl hittat cachen gäller det bara att följa ett par stående regler. Skriva något i loggboken, lägga i något om man tar något, samt se till att lämna allt exakt som när man hittade det.

Det finns flera olika typer av gömmor. Den enklaste varianten handlar om att hitta cachen med hjälp av koordinater och en utförlig beskrivning. En svårare variant, så kallad multi-cache, innebär att man måste hitta flera cacher på vägen för att få ledtrådar till slutcachen. Till detta kan man lägga instruktioner i kodade meddelanden och att låta cachesökaren göra små beräkningar för att komma fram till rätt koordinater för slutcachen. Det finns även så kallade mystery-cacher, där det bara är utläggarens fantasi som sätter gränserna. De koordinater som finns angivna på en mystery-cache är oftast irrelevanta med avseende på cachens fysiska placering. För att få fram de riktiga koordinaterna behöver man ofta lösa någon form av gåta, exempelvis ett matematiskt problem eller en krypterad text. Ytterligare en variant är earthcache, en cache som inte har någon fysisk låda utan som visar på en plats med särskilt stort intresse. Exempel på sådana platser kan vara olika typer av större fornlämningar eller intressanta, natursköna platser.

Så ni kan numera kalla mig och grabbarna för treasurehunters. Och nu ikväll ska vi ut på skattjakt igen för att se vad som gömmer sig i kälarne/hammarstrand!